Centrum pomocy

Jeśli masz jakiekolwiek pytania zacznij od centrum pomocy

Czat z doradcą

Jeśli chcesz porozmawiać na czacie z obsługą sklepu kliknij tutaj

Telefon do przyjaciela

Jeśli wolisz kontakt telefoniczny zadzwoń klikając tutaj

Rozpocznij zakupy

Jeśli chcesz przejść do sklepu Horse Shoe kliknij tutaj

KONIECZNIE ODWIEDŹ NASZ BLOG

Reklamacje i Zwroty

Sprawy związane z Reklamacjami, zwrotami oraz gwarancjami dotyczącymi zakupionych towarów w sklepie horseshoe.pl regulują odpowiednio punkt II, III, oraz IV Regulaminu sklepu internetowego www.horseshoe.pl.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży towaru na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru zakupionego towaru, bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  • zwiększonych kosztów przesyłki wybranych przez konsumenta w innej formie niż przewidziana niniejszym regulaminem,
  • kosztów przekraczających bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, przy czym zastosowanie tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 1. Odstąpienie od umowy może być wykonane w drodze jednoznacznego oświadczenia konsumenta wysłanego przedsiębiorcy na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie.
 1. Przedsiębiorca przesyła niezwłocznie konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy; trwałym nośnikiem może być wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.
 1. Wszelkie płatności konsumenta na rzecz przedsiębiorcy, w tym koszty dostarczenia towaru, za wyjątkiem kosztów oznaczonych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powyżej, zostaną zwrócone przez przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez przedsiębiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz dowodu przesyłki lub zwrotu towaru do przedsiębiorcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Zwrot przez przedsiębiorcę płatności i kosztów dostarczenia towaru następuje w takiej samej formie w jakiej zostały dokonane przez konsumenta, chyba, że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Zwrot towaru przez konsumenta powinien nastąpić przesyłką pocztową lub kurierską albo bezpośrednio do przedsiębiorcy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszoną wartość towaru będącą wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy do pobrania [tutaj – PDF]

Zwrot towaru

 1. Zwrot towaru przez konsumenta na rzecz przedsiębiorcy jest możliwy wyłącznie w wyniku skutecznego odstąpienia od umowy albo w wyniku skutecznego roszczenia z tytułu rękojmi, jeżeli wady towaru okażą się istotne, a przedsiębiorca niezwłocznie nie wymieni towaru na nowy, wolny od wad albo nie naprawi towaru.
 1. Zwrotowi podlegają tylko towary zakupione u przedsiębiorcy i powinny mieć cechy identyfikacyjne bądź dowody ich zakupu przez konsumenta u przedsiębiorcy.
 1. O ile to możliwe, towary powinny być zwracane w oryginalnych opakowaniach.
 1. Obowiązkiem konsumenta jest opakowanie towaru w odpowiedni sposób na czas transportu.
 1. Towary zwracane, w wyniku odstąpienia od umowy przez konsumenta w terminie 14 dni od dostarczenia towaru nie mogą być w tym terminie wykorzystywane w innym celu, niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Towary zwracane w wyniku realizacji roszczeń z rękojmi nie powinny przekraczać normalnego zużycia, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
 1. Zwracane towary powinny być kompletne wraz z akcesoriami związanymi z towarem.

 

Gwarancje – Reklamacje

 1. Towary sprzedawane przez przedsiębiorcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta.
 1. Istnienie, treść gwarancji i usług posprzedażowych oraz sposób ich realizacji w odniesieniu do konkretnego towaru jest podawany na stronie internetowej horseshoe.pl lub przez odesłanie (link) do strony internetowej gwaranta.
 1. Realizacja roszczeń konsumenta z gwarancji w stosunku do gwaranta i jej wpływ na rękojmię podlega przepisom Kodeksu cywilnego.

 

Kontakt ze Sklepem

W przypadku pytań dotyczących odstąpienia od umowy, zwrotów towaru, reklamacji oraz gwarancji zapraszamy do kontaktu z obsługą klienta pod adresem e-mail: sklep@horseshoe.pl lub numerem telefonu 505 062 512 (dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 i w soboty w godzinach 9-13)

Więcej danych kontaktowych pod adresem: https://horseshoe.pl/kontakt

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu